Fastholdelse af medarbejdere

Fokus på fastholdelse:

  • Øger den gennemsnitlige anciennitet
  • Skaber bedre trivsel
  • Påvirker virksomhedens bundlinje positivt

Som udgangspunkt er det vigtigt at være bevidst om, at man som virksomhed kun har medarbejderne til låns i en afgrænset periode. På et eller andet tidspunkt vil de rykke videre; måske fordi virksomheden ikke opfylder deres udviklingsdrømme, lederen ikke lever op til forventningerne, eller fordi der er sket et skred mellem virksomhedskulturen og medarbejderens match af samme. Grundene kan være mange.

Hvis mindsettet er, at vi kun har vores medarbejdere til låns, er vi mere bevidste om deres trivsel, for hvis de gør deres arbejde godt, ønsker vi at holde på dem længst muligt. Lettere sagt end gjort i en travl hverdag, men det er vigtigt at vide, hvordan dine medarbejdere har det og hvad der motiverer dem. Du kender sikkert allerede selv konsekvenserne for dit eget og teamets arbejde, når en af dine medarbejdere siger op.

 

4 vigtige fokusområder i fastholdelsen:

ANSVAR

Hvis du er opmærksom på at give dine medarbejdere ansvar for opgaver, i det omfang de er klar til det, vil du se dem blomstre. Kunsten er at vide, hvad de er klar til og hvornår. Samtidig findes der mange ledere, der kan blive bedre til at uddelegere opgaver, hvilket er en ren win-win.

Som leder får du frigjort tid til ledelse, og dine medarbejdere får nye udfordringer og mere ansvar. Hvis du som udgangspunkt tror på, at alle dine medarbejdere har et stort udviklingspotentiale, bliver det lettere at turde give dem mere og mere ansvar og dermed sikre gradvis udvikling af deres kompetencer.

ROLLEMODEL

Du er kulturbærer og sætter rammerne for, hvordan der ageres på arbejdspladsen – både overfor dine medarbejdere og øvrige ledere. Det gælder både i din faglige tilgang til opgaver, jeres indbyrdes samspil og i dialogen med samarbejdspartnere.

Du inspirerer og motiverer ubevidst gennem din opførsel og opgaveløsning, så vær opmærksom på at du afspejler den kultur du gerne selv vil fremme.

U

NYSGERRIG

De 2 største årsager til at medarbejdere skifter job i Danmark skyldes mangel på udvikling og nærmeste leder. Mange ledere er ikke bekendt med, at deres medarbejdere ikke trives.

Prøv at forhold dig nysgerrig næste gang du er sammen med din medarbejder. I stedet for blot at spørge: “Nå, hvordan går det så?”, og herefter ikke rigtig lytte til svaret, fordi du har rigtig mange ting i hovedet, og mange deadlines der skal nås; så prøv at lyt og spørg dybere ind, til det svar du får.

Du bliver herved klogere på, hvordan medarbejderen rigtigt har det, og du giver samtidig medarbejderen en følelse af oprigtig interesse…og værdien heraf, skal ikke underkendes!

 

TID

Vi er fortalere for, at du som leder har en tæt løbende dialog med dine medarbejdere. At der er tillid og respekt imellem jer er et stærkt stå-sted for et langvarigt samarbejde. Det kræver tid, at være der for sine medarbejdere. Desværre ser vi ofte, at lige netop denne tid bliver nedprioriteret, når der er travlhed. Det er sjældent en god business-case, at glemme medarbejderne, så husk dine prioriteringer.

Som en del af en fastholdelsesstrategi kan vi anbefale at få lavet personprofiler, som også kan benyttes på tværs i teamet og som ledelsesværktøj. Herved får I en fælles referenceramme og potentielle konflikter kan vendes til positive synergier gennem optimeret samarbejde.

At få forståelsen for, hvorfor ens kolleger og leder agerer anderledes end en selv, giver et nyt perspektiv på, hvordan vi med fordel kan gøre det vi hver især er bedst til, og acceptere at vi har en forskellig tilgang til vores arbejdsopgaver og kolleger.

Coaching

Gennem coaching får du et nyt perspektiv og mulighed for at håndtere udfordringer på en mere gunstig måde.

Fastholdelse af medarbejdere

Få hjælp til hvordan du bedst muligt holder på dine medarbejdere

Personprofilering

Personprofiler skaber bedre forståelse for egen og andres måde at være på i virksomheden.
w

HraaS – HR as a Service

Vi tilbyder all-round HR-assistance til mindre virksomheder.